Odstřelovač

Dovolte mi vás přivítat u mé první povídky na pokračování.

Jedná se o drama s větší špetkou humoru, menší špetkou romantiky a vratké pidi erotiky.

Varování: Hlavní postava Severus Snape je založen na základech původní postavy z knih J.K. Rowling, v určitých momentech se ale liší. Ať už původem, či povahově. Snažila jsem se zachovat co nejvíce z originálu, k odlišnostem ale dochází. Stejně tak příběh je zasazen do původního příběhu JKR, do určité chvíle ho následuje, poté se ale odklání a jde po své vlastní lince. Jedná se tedy mírně o OOC.

Jak jsem již psala v předchozí povídce, nejbližší je mi romantický náboj, byť se snažím rozvíjet příběh jinak. Omluvte tedy případné náznaky červené knihovny :)

Děkuji za pozornost a doufám, že prožijete příjemnou zábavu.

Povídka je přístupná 15+. V případě změny přístupnosti u určitých kapitol budete o této skutečnosti informováni přímo u dané kapitoly.